"ADSL", "2" => "Dialup (analog eller ISDN)", "3" => "Kabelnet", "99" => "Fast forbindelse" ); require "../inc/jydeconnect.inc"; require "ip.inc"; $ip = GetRealIP($REMOTE_ADDR, $HTTP_X_FORWARDED_FOR); if ($i) $ip = $i; #$ip = "213.237.27.64"; $host = GetHostByAddr($ip); if (empty($i) && empty($h) && $QUERY_STRING) $h = $QUERY_STRING; if ($h) $host = $h; if (preg_match('/^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$/',$h)) $host = gethostbyaddr($h); #$host = "ip428.arcnxx3.adsl.tele.dk"; #$host = "213.237.12.23.adsl.vaer.worldonline.dk"; $sqlhost = addslashes($host); require "checkhost.inc"; $hej = date( "d/m Y - H:i:s") . ": Referer: " . $HTTP_REFERER . " - Host: $ip / $host = "; $hej .= "$city|$place|$conlist[$connection]|$isp|$QUERY_STRING\n"; if ($fp = @fopen( "ref.txt" , "a")) { fwrite($fp, $hej); fclose($fp); } ?> <? print "$HTTP_HOST - en del af ter-dynastiet"; ?>

Hun.ter.dk
- Vi ved, hvor du bor!


Følgende oplysninger er tilgængelige:

"; if (!$city && $defcity) print ""; if ($place) print ""; if (!$place && $defplace) print ""; if ($isp) print ""; if ($connection) print ""; if ($source) print ""; if (!$source && !$place && !$isp && !$connection && !$source) print ""; ?>
By/Central: $city
Sted: $defcity
Landsdel: $place
Landsdel: $defplace
Forbindelse via: $isp
Forbindelse: $conlist[$connection]
Kilde: $source
Resultat:Hm, jeg ved faktisk ikke så meget om dig, udover dit hostnavn/IP-adresse:
" . htmlspecialchars($host) . "